[table “20” not found /]

INFORMACE O ZÁRUCE

  1. Záruka je platná po dobu dvou let od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.

  Záruka opravňuje bezplatnou výměnu dílů pokud mají výrobní vady nebo vady materiálu.
  Záruka se nevztahuje na zařízení, která nejsou opravena autorizovaným servisem.
  Záruka se nevztahuje na části, které jsou běžné opotřebovaná.
  Záruka se nevztahuje na spotřebiče poškozené náhodným pádem nebo nesprávným použiváním.
  Předpokladem platnosti záruky je doklad o koupi.